Regulamin placu zabaw

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31
05.2018

 1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem publicznym zarządzanym przez Gminę Izabelin, służącym zabawie i wypoczynkowi.
 2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3 do 14.
 3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą odpowiedzialność.
 4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów oraz przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków.
 7. Zabrania się w szczególności:
  • niszczenia urządzeń zabawowych,
  • korzystania z urządzeń, gdy są mokre i zaśnieżone,
  • zaśmiecania terenu,
  • niszczenia zieleni,
  • palenia ognisk,
  • przebywania po zmroku,
  • jazdy na rowerze,
  • wprowadzania zwierząt.
 8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić do Wydziału Środowiska Urzędu Gminy Izabelin tel. (22) 722 89 48.

 

TELEFONY ALARMOWE:

 • POLICJA 997
 • STRAŻ POŻARNA 998
 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
 • OGÓLNY pomoc 112